Funktionella skor har tåfrihet! - Freefoot

FUNKTIONELLA SKOR MED TOEFREEDOM®

KONVENTIONELLA SKOR vs FUNKTIONELLA SKOR

Smal symmetrisk tåbox

Bred asymmetrisk tåbox

På grund av platsbrist blir tårna svaga och dysfunktionella ger toefreedom® så att löparen kan dra nytta av det extra utrymmet för stortån att förankra och kontrollera foten.

 Konvex small Tåbox

Plan bred tåbox

har en har en konvex tåkappa som skapar feljusterade metatalsalsben och smärtsamt högt tryck på framfoten. så att framfoten och mellanfoten är naturligt inriktade och stabila.

 Klack och toe-spring

Zero-drop häl och no toe-spring

Har en betydande hälhöjd och tåfjäder som dramatiskt reducerar tårnas förmåga att ge den naturliga stabilitet som krävs under löpning, speciellt på ojämn terräng. 

Utan häl-lyft och tåfjäder tillåts tårna att känna av terrängen snabbare och  framfotens stabilitet främjas.

VETENSKAPEN 

FUNKTION
Funktion - substantiv
En aktivitet som är naturlig för eller syftet med en person eller sak. (Oxford English Dictionary) 

Syften med foten är att verka som en stabil bas och stöd för att kontrollera kroppsvikten och hållningen när vi står upp (1 - 3). Newtons fysik förevisar att en bredare bas är mer stabil än en smal bas. Bredden och stabiliteten i framfoten är avgörande i detta avseende eftersom de högsta krafterna under rörelse förekommer vid framfoten (4,5). En större spridning av tårna, särskilt stortån, minskar topptrycket i framfoten och fördelar trycket jämnare samtidigt som det stabiliserar foten och fotleden (6-8). Tår som klämts ihop i flera år av smala skor som inte följer den mänskliga fotens naturliga fläktform (9) är vanliga (10), och kopplade till rörelserelaterad smärta (11,12). Den naturlig funktionen kan återställas genom regelbunden belastning av foten iklädd skor som respekterar den naturliga formen hos foten (13), och som tillåter tårna friheten att sprida ut sig och stabilisera foten. 

Smärtfri rörelse börjar med en stabil bas av support. En stabil fot kräver toefreedom®, något som endast funktionella skor kan ge. Joe Nimbles ‘FUNKTIONAL FOOTWEAR’ bygger på den vetenskapen.

 

 

Referenser

1. Mann R and Inman VT. Phasic Activity of Intrinsic Muscles of the Foot. The Journal of Bone and Joint Surgery 1964 46(3): 469-481. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14131426)

2. Reeser LA, Susman RL, and Stern JT. Electromyographic Studies of the Human Foot: Experimental Approaches to Hominid Evolution. Foot and Ankle 1983 3(6): 391-407. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409717)

3. Rolian C, et al. Walking, running and the evolution of short toes in humans. 
Journal of Experimental Biology 2009 212: 713-721. (http://homepages.ucalgary.ca/~cprolian/pubs/Rol...)

4. Wilkinson M and Saxby L. Form determines function: Forgotten application to the human foot? . Foot and Ankle Online Journal 2016 9(2): 5-8. (https://faoj.org/2016/06/30/form-determines-fun...)

5. Wilkinson M, Stoneham R, and Saxby L. Feet and footwear: Applying biological design and mismatch theory to running injuries. International Journal of Sports and Exercise Medicine.
2018 4(2). (https://clinmedjournals.org/articles/ijsem/inte...)

6. D'Aout K, et al. The effects of habitual footwear use: foot shape and function in ntaive barefoot walkers.Footwear Science 2009 1(2): 81-94. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1942...)

7. Mei Q, et al. A comparative biomechanical analysis of habitually unshod and shod runners based on foot morphological difference. Human Movement Science 2015 42: 38-53. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25964998)

8. Shu Y, et al. Dynamic loading and kinematics analysis of vertical jump based on different forefoot morphology. SpringerPlus 2016 5: 1999. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC51...)

9.  Munteanu SE, et al. Hallux valgus, by nature or nurture? A twin study. Arthritis Care and Research 2017. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27863158)

10. Nix S, Smith M, and Vicenzino B. Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta analysis. Journal of Foot and Ankle Research 2010 3: 21. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20868524)

11. Vorobiev G. Evolution of injuries in athletics. New Studies in Athletics 1999 4: 23-26. 

12. Travell J and Simons D, Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 1993: Lippincott Williams & Wilkins

13. Knowles FW. Effects of shoes on foot form: An anatomical experiment. The Medical Journal of Australia 1953 1(17): 579-581. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13062868)